Kombinované kypriče NEPTUN-SATURN IV

New

Kombinované kypriče NEPTUN-SATURN IV 

POZRITE SI VIDEO

Kombinované kypriče NEPTUN-SATURN IV predstavujú stroje s jedinečnou technológiou usporiadania pracovných častí pre vytvorenie precízneho osivového lôžka. Dômyselná koncepcia je vďaka širokej škále ponúkanej výbavy a príslušenstva vhodná do akéhokoľvek pôdneho typu.

NEPTUN- SATURN IV je vďaka pracovným záberom 8 a 10 metrov, vhodný pre traktory od výkonu 230 koní. Univerzálny nosič náradia (podvozok) NEPTUN sa dá využiť tiež k agregácií s ďalšími strojmi, napríklad diskové brány Pegas, radličkový kyprič Merkur.

Podľa jednotlivých variant kypriacich častí dosiahnete pracovnú hĺbku 2-12 cm.

.

POPIS PRÁCE STROJA

.

Predné drobiace valce doplnené zarovnávacou lištou urovnávajú a miesia povrchovú vrstvu. Dve rady šípových radličiek v kypriacej časti umožňujú dokonale plytko a presne spracovávať osivové lôžko. Radličky sú proti prípadnému preťaženiu istené pružinovým mechanizmom alebo strižnou skrutkou. Zadné drobiace valce doplnené zarovnávacou lištou rozbíjajú a drobia hrudy a urovnávajú nepravidelnosti povrchu. Ťažké Crosskill valce zaručujú opätovné utuženie pôdy. Vpredu stroja sú umiestnené kypriče stôp ťahača s automatickým istením.


Vyobrazenie a opis kypriaci častí stroja k dosiahnutiu kvalitného a dobre spracovaného osivového lôžka.

ZHRNUTIE


Čelná smykovacia lišta zaisťuje zhrnutie hrubej brázdy a otvorenie poľa pre ďalšie pracovné operácie

.
UROVNÁVANIE


Predné drobiace valce s nastaviteľnou zarovnávacou lištou urovnávajú povrch pôdy aj v ťažkých podmienkach (napr. Veľká hrudovitosť, hlboké ryhy po ťahači atď.). U správne nastaveného stroja dochádza ku vráteniu malej časti zeminy - najmä hrúd späť pred valec, ktorý ich predhodí pred seba a znovu spracuje.

.

KYPRENIE


Varianty P, S a PR - dve rady šípových radličiek v kypriacej časti umožňujú podrezať v celom profile a dokonale plytko pripravovať osivové lôžko. Postavenie radličiek zaručuje potrebnú zahlbovaciu silu.


Variant Pe - tri rady dlátovitých radličiek pôdu prekyprí, pričom nevynášajú na povrch pozemku vlhké hrudy

.

DROBENIE

Zadný drobiaci valec v spojení so zarovnávacou lištou a postrannou doskou rozbíjajú a drobia hrudy. Princíp práce je zhodný s predným valcom.

.

Opätovné spevnenie


Prevedenie I - trúbkový / prútový valec
V mieste styku s podložkou dochádza k utuženie pôdy a čiastočnému drobeniu hrúd. Valec menej náchylný na zalepovanie vlhkou hlinou.

.
Prevedenie II - Crosskill valec
V mieste styku s podložkou utužuje pôdu a zároveň drobí zvyšné hrudy. Lopatky liatinových kolies valce vyhadzujú pôdu a tá dopadá podľa mernej hmotnosti častíc tak, že tvoria štruktúru pôdy s jemnými časticami v mieste uloženia semena a hrudkami na povrchu pôdy.

.
Tým je založené ideálne osivové lôžko s hrubými časticami hore a jemnými časticami dole.

Skladanie a rozkladanie

Vážení zákazníci, pre čo najlepšie dosiahnutie kvalitne pripraveného osivového lôžka je dôležité mať správne zvolený typ Kombinátora a jeho výbavy.
Toho sme si dobre vedomí, aj preto ponúkame širokú škálu príslušenstva pre čo najlepšie naladenie Kombinátora podľa Vašich pôdnych podmienok.

Základná výbava:

- pracovné zábery 8 a 10 metrov

- Kypriče stôp taktora (3 + 3 ks)

Nedá sa použíť v kombinácií s čelnou smykovacou lištou. V prípade použitia čelnej smykovacej lišty je potrebné objednať hydraulicky sklopný kyprič stôp. (príslušenstvo)

- Nastavovanie hĺbky práce radličiek skrutkov

- 2 rady prútových oporných valcov ø 330 mm

- 2 rady zarovnavacích líšt za drobiacimi valcami

- kypriace časti podľa variant: S, Pe, PR, P

Variant S strižne istené radličkové sekcie, 2 x prútový drobiaci valec 330 mm, 2 x zarovnávacia lišta
Variant Pe Perové dlátové sekcie, 2 x prútový drobiaci valec 330 mm, 2 x zarovnávacia lišta
Variant PR Perové radličkové sekcie, 2 x prútový drobiaci valec 330 mm, 2 x zarovnávacia lišta
Variant P Pružinovo istené radličkové sekcie, 2 x prútový drobiaci valec 330 mm, 2 x zarovnávacia lišta

Prevedenie I prútový oporný valec 400 mm (na želanie trúbkový)

Prevedenie II Crosskill oporný valec 400 mm s vytierakmi (nutné vyšpecifikovať)

- dvojradové bezúdržbové guľôčkové ložiská

- dopravné značenie

- záves D 51 (39), K 80

Varianta S – strižné istenie sekcie so šípovými radličkami 
d53303380a17b2-obrazek2.jpg
  • podrezávajú pôdu po celej šírke pracovného záberu
  • vhodné do ľahších pôd bez výskytu kameňa
Varianta P – pružinovo istené sekcie so šípovými radličkami
z533033804ccc3-obrazek1.jpg
  • podrezávajú pôdu po celej šírke pracovného záberu
  • vhodné takmer do všetkých typov pôdy okrem vlhkých pôd
Varianta Pe - sekcie s dlátovitými radličkami umiestnenými na pružnom pére
l533033811f1ac-obrazek3.jpg
  • nepodrezávajú, ale zaisťujú prekyprenie pôdy
  • vhodné do vlhkých pôd či pre jarnú prípravu
Varianta PR - sekcie so šípovými radličkami umiestnenými na pružnom pére
z533033816eaa3-obrazek4.jpg
  • podrezávajú pôdu po celé šírke pracovného záberu
  • vhodné do veľmi kamenitých pôd


Oporný valec podľa zvoleného prevedenia:

Trúbkový ( prútový ) oporný valec 400 mm                                                                                  Liatinový crosskill valec 400 mm s vytierakmi

Prevedenie I                                                                                                                                     Prevedenie II

VÝBAVA NA PRIANIE (ZA PRÍPLATOK)
   1. 1.  Čelná smykovacia lišta- slúži k narušeniu a čiastočnému urovnaniu hrubej brázdy
   2. 2.  Hydraulické uvoľňovanie hydraulickej lišty- slúži k uvoľneniu urovnávacích líšt za drobiacimi valcami
   3. 3.  Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky radličiek
   4. 4.  Flotačné pneumatiky pre SATURN IV 3 a 4 m, rozmer 13.0/55-16

Technické parametre Jednotka NEPTUN IV NEPTUN IV
    8 TH 10 TH
Pracovný záber m 8 10
Hĺbka kyprenia cm 2-12 2-12
Počet šípových radličiek ks 32+6 40+6
Počet dlátových radličiek ks 96+6 120+6
Pracovná rýchlosť km/h 7-12 7-12
Prepravná šírka m 3 3
Prepravná výška m 3,85 3,85
Prepravná dĺžka m 6,1 6,7
Rozmer pneu   560/45-22,5 560/45-22,5
Hmotnosť * kg 6960 8530
Výkon ťahača HP 210-260 250-320

N - nesená verzia, T - polonesená verzia, H - hydraulicky sklopný na 3m

* platí pre Variantu P, Prevedenie II

.

POZRITE SI VIDEO

No customer comments for the moment.

Write a review

Kombinované kypriče NEPTUN-SATURN IV

Kombinované kypriče NEPTUN-SATURN IV

Kombinované kypriče NEPTUN-SATURN IV 

POZRITE SI VIDEO

Related Products