Kombinované kypriče SATURN IV

New

Vďaka dômyselnému usporiadaniu pracovných častí zanecháva stroj perfektne pripravené osivové lôžko, ktoré ocenia hlavne náročnejšie plodiny ako je repka, cukrová repa či kukurica. 

POZRITE SI VIDEO

Kombinované kypriče SATURN IV predstavujú stroje s jedinečnou technológiou usporiadania pracovných častí pre vytvorenie precízneho osivového lôžka. Dômyselná koncepcia je vďaka širokej škále ponúkanej výbavy a príslušenstva vhodná do akéhokoľvek pôdneho typu.

SATURN IV je vďaka pracovným záberom začínajúcich na 3 m vhodný pre traktory od výkonu 85 koní. Pokrytie širokého výkonového spektra traktorov zaisťujú pracovné zábery od 3 do 6 m. Zábery 8 a 10 m nájdete v kombinácií NEPTUN-SATURN IV. Podľa jednotlivých variant kypriacich častí dosiahnete pracovnú hĺbku 2-12 cm.

.

Popis práce stroja

.

Predné drobiace valce doplnené zarovnávacou lištou urovnávajú a miesia povrchovú vrstvu. Dve rady šípových radličiek v kypriacej časti umožňujú dokonale plytko a presne spracovávať osivové lôžko. Radličky sú proti prípadnému preťaženiu istené pružinovým mechanizmom alebo strižnou skrutkou. Zadné drobiace valce doplnené zarovnávacou lištou rozbíjajú a drobia hrudy a urovnávajú nepravidelnosti povrchu. Ťažké Crosskill valce zaručujú opätovné utuženie pôdy. Vpredu stroja sú umiestnené kypriče stôp ťahača s automatickým istením.


Vyobrazenie a opis kypriaci častí stroja k dosiahnutiu kvalitného a dobre spracovaného osivového lôžka.

Zhrnutie


Čelná smykovacia lišta zaisťuje zhrnutie hrubej brázdy a otvorenie poľa pre ďalšie pracovné operácie

.
Urovnávanie


Predné drobiace valce s nastaviteľnou zarovnávacou lištou urovnávajú povrch pôdy aj v ťažkých podmienkach (napr. Veľká hrudovitosť, hlboké ryhy po ťahači atď.). U správne nastaveného stroja dochádza ku vráteniu malej časti zeminy - najmä hrúd späť pred valec, ktorý ich predhodí pred seba a znovu spracuje.

.

Kyprenie


Varianty P, S a PR - dve rady šípových radličiek v kypriacej časti umožňujú podrezať v celom profile a dokonale plytko pripravovať osivové lôžko. Postavenie radličiek zaručuje potrebnú zahlbovaciu silu.


Variant Pe - tri rady dlátovitých radličiek pôdu prekyprí, pričom nevynášajú na povrch pozemku vlhké hrudy

.

Drobenie

Zadný drobiaci valec v spojení so zarovnávacou lištou a postrannou doskou rozbíjajú a drobia hrudy. Princíp práce je zhodný s predným valcom.

.

Opätovné spevnenie


Prevedenie I - trúbkový / prútový valec
V mieste styku s podložkou dochádza k utuženie pôdy a čiastočnému drobeniu hrúd. Valec menej náchylný na zalepovanie vlhkou hlinou.

.
Prevedenie II - Crosskill valec
V mieste styku s podložkou utužuje pôdu a zároveň drobí zvyšné hrudy. Lopatky liatinových kolies valce vyhadzujú pôdu a tá dopadá podľa mernej hmotnosti častíc tak, že tvoria štruktúru pôdy s jemnými časticami v mieste uloženia semena a hrudkami na povrchu pôdy.

.
Tým je založené ideálne osivové lôžko s hrubými časticami hore a jemnými časticami dole.

.

Vážení zákazníci, pre čo najlepšie dosiahnutie kvalitne pripraveného osivového lôžka je dôležité mať správne zvolený typ Kombinátora a jeho výbavy.
Toho sme si dobre vedomí, aj preto ponúkame širokú škálu príslušenstva pre čo najlepšie naladenie Kombinátora podľa Vašich pôdnych podmienok.

.

Základná výbava

Kypriče stôp taktora (2 + 2 ks)

Variant S strižne istené radličkové sekcie, 2 x prútový drobiaci valec 330 mm, 2 x zarovnávacia lišta
Variant Pe Perové dlátové sekcie, 2 x prútový drobiaci valec 330 mm, 2 x zarovnávacia lišta
Variant PR Perové radličkové sekcie, 2 x prútový drobiaci valec 330 mm, 2 x zarovnávacia lišta
Variant P Pružinovo istené radličkové sekcie, 2 x prútový drobiaci valec 330 mm, 2 x zarovnávacia lišta


Prevedenie I prútový oporný valec 400 mm (na želanie trúbkový)
Prevedenie II Crosskill oporný valec 400 mm s vytierakmi


-  rozmer pneu: S3, S4 - 10.0 / 75-15,3 (flotačné pneu );
                        S5, S6 - 19.0 / 45-17
dopravné značenie
nastavovanie hĺbky práce radličiek skrutkou
závesná hriadeľ kategórie kat. 3, vzdialenosť stredu gulí 871 mm (S3, S4 - štandard; S5, S6 - na želanie)
-  závesná hriadeľ kategórie kat. 3, vzdialenosť stredu gulí 1011 mm (S3, S4 - na želanie; S5, S6 - štandard)
--- gule do trojbodového závesu zadarmo

Varianta S – strižné istenie sekcie so šípovými radličkami 
d53303380a17b2-obrazek2.jpg
  • podrezávajú pôdu po celej šírke pracovného záberu
  • vhodné do ľahších pôd bez výskytu kameňa
Varianta P – pružinovo istené sekcie so šípovými radličkami
z533033804ccc3-obrazek1.jpg
  • podrezávajú pôdu po celej šírke pracovného záberu
  • vhodné takmer do všetkých typov pôdy okrem vlhkých pôd
Varianta Pe - sekcie s dlátovitými radličkami umiestnenými na pružnom pére
l533033811f1ac-obrazek3.jpg
  • nepodrezávajú, ale zaisťujú prekyprenie pôdy
  • vhodné do vlhkých pôd či pre jarnú prípravu
Varianta PR - sekcie so šípovými radličkami umiestnenými na pružnom pére
z533033816eaa3-obrazek4.jpg
  • podrezávajú pôdu po celé šírke pracovného záberu
  • vhodné do veľmi kamenitých pôd


Oporný valec podľa zvoleného prevedenia:

Trúbkový ( prútový ) oporný valec 400 mm                                                                                  Liatinový crosskill valec 400 mm s vytierakmi

Prevedenie I                                                                                                                                     Prevedenie II

Výbava na prianie (za príplatok)
   1. 1.  Čelná smykovacia lišta- slúži k narušeniu a čiastočnému urovnaniu hrubej brázdy
   2. 2.  Hydraulické uvoľňovanie hydraulickej lišty- slúži k uvoľneniu urovnávacích líšt za drobiacimi valcami
   3. 3.  Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky radličiek
   4. 4.  Flotačné pneumatiky pre SATURN IV 3 a 4 m, rozmer 13.0/55-16

Technické parametre SATURN IV SATURN IV SATURN IV SATURN IV SATURN IV SATURN IV SATURN IV SATURN IV
  3 N 3T 4 N 4 NH 4 T 4 TH 5 TH 6 TH
Pracovný záber (m) 3 3 4 4 4 4 5 6
Hĺbka kyprenia (cm) 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
Počet šíp. radličiek (ks) 12+4 12+4 16+4 16+4 16+4 16+4 20+4 24+4
Počet dlát. radličiek (ks) 36+4 36+4 48+4 48+4 48+4 48+4 60+4 72+4
Pracovná rýchlosť (km/h) 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12
Prepravná šírka (m) 3 3 4 3 4 3 3 3
Prepravná výška (m) 1,22 1,22 1,22 2,5 1,22 2,5 3,2 3,2
Prepravná dĺžka (m) 2,9 6,1 2,9 2,9 6,1 6,1 6,2 6,2
Rozmer pneu/kola - 10,0/75-15,3 - - 10,0/75-15,3 10,0/75-15,3 14,5/80-18 14,5/80-18
Hmotnosť* (kg) 1835 2495 2315 2380 2920 2985 3825 4495
Výkon ťahača (HP) 74-110 74-110 100-130 100-130 100-130 100-130 125-160 150-240

N-nesená verzia, T-polonesená verzia, H-hydraulicky sklopný na 3m

*platí pre Variantu P, Prevedenie II

POZRITE SI VIDEO

No customer comments for the moment.

Write a review

Kombinované kypriče SATURN IV

Kombinované kypriče SATURN IV

Vďaka dômyselnému usporiadaniu pracovných častí zanecháva stroj perfektne pripravené osivové lôžko, ktoré ocenia hlavne náročnejšie plodiny ako je repka, cukrová repa či kukurica. 

POZRITE SI VIDEO

Related Products